پالئوزوييک(Paleozoic)

پالئوزوييــک با طول مدت 340 ميليون سال (از 570 تا 230 ميليون سال پيش) طولانـىتريـن اراتم(Earathem)هاى فانروزوييک است که نام آن از دو کلمة يونانى پالئوس ((Palaios به معنى ديرينه و زئون ((Zoon به معنى موجود زنده مشتق شده و همارز فارسى آن واژة «ديرينهزيستى » است.

رسوبات دوران اول به صورت دگرشيب بر روى رسوبات پرکامبرين قرار گرفته است. تکامل سريع موجودات و همچنين وجود فسيل هاى بسيار فراوان تقسيم بندى دوران اول يا پالئوزوييک را ممکن ساخته است. لذا دوران اول را به دوره هاى کامبرين(Cambrian)، اردوويسين(Ordovician)، سيلورين(Silurian)، دونين(Devonian)، کربونيفر(Carboniferous) و پرمين(Permian) تقسيم مى کنند. در اين دوران گروه هايى از جانوران و گياهان به استثناى پرندگان و پستانداران مشاهده مى شوند. گروهى از بى مهرگان در اين دوران ظاهر شده اند ودر پايان اين دوران نيز از بين رفته اند که مهمترين آنها عبارتند از: تريلوبيت ها و گراپتوليت ها و از مهره داران ماهى هاى زره ار.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مصطفي در یکم آذر 1393 و ساعت |

مطلبی درباره نمک

به درخواست یکی از بازدیدکنندگان محترم وبلاگ

کلرور سديم يا نمك طعام با نام معدني هاليت و فرمول شيميايي (NaCl) از کاني هاي طبيعي گروه هاليدها مي باشد . هاليت در طبيعت به صورت بلور يا محلول در آب درياچه ها، بركه ها و درياها پيدا مي شود.
   نمك فراوانترين و ارزانترين منبع سودا (Na2O) و كلر است و به همراه كرومات سديم و هيدروكسيد سديم مهمترين تركيبات رايج سديم را شامل ميشوند.
   از 39 ميليون تن هاليت توليدي ايالات متحده امريكا در حدود 58 درصد آن به مصرف تهيه فرآورده هاي شيميايي از جمله كلر ، اسيد كلريدريك، كربنات سديم، فلز سديم و . . . مي رسد. در كشورهاي پيشرفته سنگ نمك را به طريقه محلول استخراج مي نمايند. فضاهاي خالي ايجاد شده محل مناسبي براي ذخيره سازي تركيبات نفتي و مواد زايد راديواكتيو است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مصطفي در چهاردهم شهریور 1393 و ساعت |

میکروفاسیس و محیط رسوبی مخزن آسماری ـ جهرم در چاههای شماره 2، 10 و 11 میدان نفتی گل‌خاری

چکیده

سازندهای آسماری و جهرم از نظر میکروفاسیس و تفسیر محیط رسوبی در چاههای شماره 2، 10 و 11 میدان نفتی گل‌خاری مورد مطالعه قرار گرفتند. پتروگرافی، مجموعه فونا، بررسی زیست رخساره و بافتهای رسوبی به شناسایی 21 میکروفاسیس کربناته و 3 پتروفاسیس غیر کربناته منجر شد که در چهار زیر محیط رسوبی شامل پهنه جزر و مدی، لاگون، سد و دریای باز واقع بر روی یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ هم شیب نهشته شده‌اند.
 
 
+ نوشته شده توسط مصطفي در دهم شهریور 1393 و ساعت |

چينه شناسى ناحيه اى کمر بند چين خورده - رورانده زاگرس و تکامل حوضه پيش بوم وابسته به آن

نوشته مهدی علوی

چينه شناسى ناحيه اى کمربند چين خورده -رورانده زاگرس در طى نئوپروتروزوئيک پسين تا فانروزوئيک ،در بررسى هاى اخير مورد بازنگرى قرار گرفته است .که مشتمل بر چهار گروه بزرگ سنگى است که هر گروه حاوى چندين توالى بزرگ رسوبى (megasequnce ) است که با يک مرز نا پيوستگى مشخص شده و ناشى از تغييرات در وضعيت رسوبى -زمين ساختى مى باشد .

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مصطفي در سی و یکم تیر 1393 و ساعت |
سنگ‌هاى رسوبى آوارى (تخريبى)
در سطح زمين سنگهاى رسوبى آوارى از تخريب سنگهاى قديمى‌تر تشکيل ميگردند. سنگهاى آذرين و دگرگونى که در مقابل فرسايش مکانيکى و شيميائى ناپايدارند، منشأ اکثر سنگهاى رسوبى – آوارى مى‌باشند. نوع مواديکه از تجزيه شيميائى سنگهاى آذرين و دگرگونى بوجود مى‌آيند بستگى به شرايط موجود در سطح زمين (مقدار آب، درجه حرارت و وجود اکسيژن کانى) و ترکيب شيميائى اين سنگها دارد.
دانه‌هاى آوارى ممکن است قطعات سنگها باشند ولى اکثر آنها را بلورهاى کوارتز و فلدسپات تشکيل مى‌دهند. مواد دانه‌ريز حاصل از تخريب که در موقع هوازدگى آزاد مى‌شوند، بيشتر شامل کانيهاى رسى بوده که در سنگهاى رسى (mudrocks) فراوانند و ماتريکس ماسه‌سنگها و کنگلومراها را ميسازنند.
آب و هوا و نوع سنگ‌هاى منشأ، ترکيب سنگهاى آوارى را مشخص مى‌نمايند. طول مسير حمل و نقل رسوبات آوارى و دياژنز آنها تا حدى در ترکيب اين سنگها مؤثرند.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مصطفي در سی ام خرداد 1393 و ساعت |
مرز بين رسوبات پرمين و ترياس در حوضه زاگرس

رسوبات پرمين و ترياس حوضه زاگرس (جنوب- جنوب غرب ايران) توسط زابو و خرد پير (1978) به سازند هاى فراقون و دالان براى رسوبات پرمين و سازند هاى کنگان و دشتک براى رسوبات ترياس به ترتيب از پايين به بالا تقسيم شدند. قبل از آنها جيمز و وايند در سال 1965 سازند خانه کت را براى رسوبات ترياس معرفى نموده بودند. سازند دالان در زاگرس مرتفع با رخساره کربناته و در کمربند چين خورده زاگرس با رخساره کربناته انيدريتى مشخص مى گردد. سازند کنگان از لايه هاى آهک و شيل و گاهى انيدريت و سازند دشتک به طور عمده از لايه هاى دولوميت و انيدريت تشکيل شده اند. اين دو سازند در کمربند چين خورده زاگرس گسترش دارند. سازند خانه کت تماماٌ از رخساره کربناته تشکيل شده و معادل زمانى سازند هاى کنگان و دشتک در زاگرس مرتفع مى باشد. زابو و خرد پير مرز بين رسوبات پرمين و ترياس را در زاگرس مرتفع بين سازند هاى دالان و خانه کت و در کمربند چين خورده زاگرس بين سازند هاى دالان و کنگان معرفى نمودند. بطور کلى تاکنون انتخاب مرز بين سازند هاى فوق به عنوان مرز بين سيستم هاى پرمين و ترياس بر دلايل زير استوار بوده است:

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مصطفي در بیست و ششم اردیبهشت 1393 و ساعت |

مسجدسلیمان نخستین شهر نفتی ایران است. این شهر تاریخی که در میان کوه‌های زاگرس قرار دارد به شهر اولین‌ها مشهور است زیرا بسیاری از امکانات زندگی شهری مانند استادیوم فوتبال، باشگاه بولینگ، باشگاه گلف، زمین تنیس، سینما و ... برای اولین بار در ایران در این شهر ساخته شده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مصطفي در بیست و سوم فروردین 1393 و ساعت |

بخش های مختلف بستر دریا

(برخی از خصوصیات زیستگاه های اقیانوسی):

1- فلات قاره Continental shelf :
فلات قاره بخشی از دریاست که از قسمت ساحلی با شیب ملایم شروع و تا عمقی حدود 350-120 متر (یعنی تا لبه شیب قاره) پیش می رود و بطور متوسط این ناحیه عمقی حدود 200 متر دارد. این ناحیه بصورت نوار کم عرض و مضرس دور تا دور قاره ها را می پوشاند و آب اقیانوسها و دریاها روی آن قرار دارد و جزء بخش اقیانوسی محسوب نمی شود. عرض منطقه فلات قاره بسته به موقعیت ساختاری قاره ها فرق دارد؛ در برخی جاها مثل جنوب فلوریدا وسعت آن کمتر از یک کیلومتر است و در بعضی مناطق مثل منطقه سیبری به طرف اقیانوس منجمد شمالی تا 800 کیلومتر وسعت دارد. این بخش در آخرین دوره یخبندان یعنی در1500 سال پیش از آب بیرون بود اما آهسته آهسته و با ذوب یخ زیر آب رفت. وسعت منطقه فلات قاره در کل جهان 448000 کیلومتر مربع است. وسعت منطقه فلات قاره نسبت به کل اقیانوس کم است و حدود 3% از مساحت اقیانوس را به خود اختصاص می دهد
......


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مصطفي در بیست و سوم فروردین 1393 و ساعت |

سنجش از دور چیست؟

 

 علم و هنر کسب اطلاعات از پدیده ها یا اجسام بدون تماس فیزیکی با آنها را سنجش از دور گویند.

 

کاربرد هاى مهم  سنجش از دور

سنجش از دور در بسيارى از زمينه هاى علمى و تحقيقاتى کاربردهاى گسترده اى دارد. از جمله کاربردهاى فن سنجش از دور مى توان به استفاده از آن در زمين شناسى، آب شناسى، معدن، شيلات، کارتوگرافى، جغرافيا، مطالعات زيست شناسى، مطالعات زيست محيطى، سيستم هاى اطلاعات جغرافيايى، هواشناسى، کشاورزى، جنگلدارى، توسعه اراضى و به طورکلى مديريت منابع زمينى و غيره اشاره کرد.

سنجش از دورمى تواند تغييرات دوره اى پديده هاى سطح زمين را نشان دهد و در مواردى چون بررسى تغيير مسير رودخانه ها، تغيير حد و مرز پيکره هاى آبى چون درياچه ها، درياها و اقيانوسها، تغيير مورفولوژى سطح زمين و غيره بسيار کارساز است. افزون بر اين يک سيستم سنجش از دور با توجه به اين که بر اساس ثبت تغييرات واختلافهاى بازتابش الکترومغناطيسى از پديده هاى مختلف کار مى کند، ميتواند حد و مرز پديده هاى زمينى اعم از مرز انواع خاکها، سنگها، گياهان، محصولات کشاورزى گوناگون و ... را مشخص کند. سنجش از دور در پيش بينى وضع هوا و اندازه گيرى ميزان خسارت ناشى ازبلاياى طبيعى،کشف آلودگى آبها و لکه هاى نفتى در سطح دريا، اکتشافات معدنى نيز کاربرد دارد. بدون شک استفاده از اين فن در مطالعات اکتشافى و منابع طبيعى و ساير موارد پيش گفته نه تنها سرعت انجام مطالعات را بيشتر مى کند،بلکه از نظر دقت و هزينه و نيروى انسانى نيز بسيار با صرفه تر است.

در زمينه کاربردهاى داده هاى ماهواره اى مى توان به طور اختصار به موارد زير اشاره کرد:
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مصطفي در بیستم فروردین 1393 و ساعت |
سلام.

باتوجه به درخواستهای برخی از دوستان مبنی بر ارائه مشاوره و راهنمایی در تهیه و تنظیم پایان نامه های کارشناسی ارشد زمین شناسی این وبلاگ زمین شناسی از این پس آمادگی خود را جهت ارائه انواع خدمات مشاوره ای در زمینه انتخاب موضوع رساله٬ شرکتهای حمایت کننده پروژه های دانشجویی٬ نحوه تنظیم پروپوزال٬ بازدیدهای صحرایی٬ برداشتهای زمین شناسی٬ مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی٬ تفسیر لاگ های پتروفیزیکی٬ مدل سازی مخزن٬ آموزش نرم افزارهای تخصصی زمین شناسی نظیر (Petrel,Geolog) و ... ٬ تهیه و تدوین مقالات علمی و ... اعلام میدارد.

تماس با ما:

02122480601

msgeologist@gmail.com

+ نوشته شده توسط مصطفي در دهم اسفند 1392 و ساعت |

بررسی جامع وضعیت انرژی و ذخایر نفت و گاز در عراق و اقلیم کردستان

در این گزارش سعی شده تا با مروری به بخشهای مختلف انرژی در عراق، وضعیت کنونی و چشم انداز آینده این کشور در بخش نفت و گاز مورد بررسی قرار گیرد.

عراق با نام رسمی جمهوری عراق، کشوری در خاورمیانه و جنوب غربی آسیا است. پایتخت عراق شهر بغداد است. این کشور از جنوب با عربستان سعودی و کویت، از غرب با اردن و سوریه، از شرق با ایران و از شمال با ترکیه همسایه‌است. عراق در منطقه جنوب خود، مرز آبی کوچکی با خلیج فارس دارد.

مساحت عراق حدود ٤٣٨ هزار کیلومتر مربع (حدود یک چهارم ایران) است. جمعیت عراق حدود ٣٢ میلیون نفر (آمار ٢٠١٣) است. عرب‌ها ۷۵٪-۸۰٪، کردها ۱۵٪–۲۰٪، ترکمن و آشوریان و غیره حدود ۵٪ از جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند. همچنین حدود ۶۰٪-۶۵٪ درصد مردم عراق شیعه، ۳۲٪-۳۷٪ درصد سنی و ۳ درصد مسیحی و پیروان سایر ادیان هستند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مصطفي در بیست و چهارم دی 1392 و ساعت |

فشارهای تحت الارضی چاه و کنترل آن ها

چاههاي نفت در طبقات رسوبي پوسته زمين حفاري مي‌شوند و از طرف اين طبقات فشار بر چاه اعمال مي‌شود.

- فشار پوشنددر اثر وزن تودة سنگهاي رسوبي و سيالات موجود در فضاي تخلخلي آنها، در هر عمقي فشاري بر ديواره‌هاي چاه وارد مي‌شود كه فشار پوشند ناميده مي‌شود. چگالي سنگهاي رسوبي معمولاً 5/2 و فضاي تخلخل آنها در حدود 10 درصد فرض مي‌شود بنابراين چگالي متوسط سنگهاي رسوبي 35/2 و شيب فشار پوشند در حدود 1 پام بر فوت پذيرفته مي‌شود.

- فشار سازند
فشار سازند عبارت است: از فشار سيال محتوي در فضاي تخلخل سنگهاي رسوبي.
سيال همراه لايه‌هاي رسوبي در اثر فشار پوشند متراكم و فشرده مي‌شود. خواص سنگهاي رسوبي بوسيله چگونگي عمل تراكم و فشردگي آنها مشخص مي‌شود. تراكم و فشردگي سنگهاي رسوبي بدو حالت عادي و غيرعادي در طبيعت انجام مي‌گيرد كه منجر به ايجاد فشار سازند عادي و غيرعادي مي‌گردد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مصطفي در بیست و سوم دی 1392 و ساعت |

چينه‌نگاري لرزه‌اي سازند مزدوران در حوضه رسوبي کپه‌داغ

خلاصه مطالب:
     حوضه رسوبي كپه‌داغ درشمال خاور کشور دارای دو تاقدیس گازی بزرگ خانگیران و گنبدلی است. سازند مزدوران (آكسفوردين-تیتونین) که سنگ مخزن عمده است به طور عمده از سنگ آهک و دولوميت با میان لایه‌های ناچیز مارن و ماسه‌سنگ و به مقدار ناچیزگچ تشکیل شده است. در خاور حوضه، مرز زيرين آن با سازند كشف‌رود ناپيوسته و همساز و مرز بالايي آن با سازند شوريجه ناپيوسته است. شناسایی سكانس‌هاي لرزه‌اي بر اساس شكل هندسي و الگوهاي پايان پذيري انعكاس‌هاي لرزه‌اي به تحول پلت فرم کربناته از شلف حاشیه‌دار به رمپ کربناته و توجیه خشک بودن بعضی از چاه‌ها انجامیده است. تله‌های چینه‌ای در اطراف بلندی‌های دیرینه میدان‌های خانگیران و گنبدلی با توجه به حضور سنگ مادر مناسب، مهاجرت گاز به طرف این بلندی‌ها، تغییرات جغرافیای دیرینه در زمان رسوبگذاری و همچنین وجود تبخیری های سازند مزدوران و شوریجه با نقش پوش‌سنگی حتمی است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مصطفي در پانزدهم دی 1392 و ساعت |

مطلبی در مورد سنگ های قیمتی به در خواست یکی از خوانندگان محترم وبلاگ

مطلبی در مورد سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی


تصويري از مينرال  الماس


گوهر شناسی علم بررسی سنگ های قیمتی می باشد . بررسی مواردی چون چگونگی تشکیل کانی های قیمتی ، اصطلاحات مربوط به این نوع کانی ها ، ویژگی های فیزیکی و نوری آنها و چگونگی استفاده از این ویژگی ها به منظور ارائه تعریف دقیقی از کانی های قیمتی ، در حیطه مطالعات گوهر شناسی قرار می گیرند .
جواهر و سنگ هاي قيمتي به دليل زيبايي ، نادر بودن ،‌ ارزش و قابل حمل بودن براي انسان ها ارزش ويژه اي دارند . بعضي عقيده دارند كه كاني ها و جواهرات به دليل شهرت آنان در اعطاي قدرت ، ثروت ، عشق و تندرستي قدرت جادويي دارند .
جواهر شناسي دانش ، هنر و يا حرفه شناسايي و ارزيابي جواهرات و سنگ هاي قيمتي است . واژه جواهر شناسي در آمريكا به صورت gemology و در انگلستان به صورت gemmology بكار مي رود . از آنجا كه انسان طي هزاران سال علاقه زيادي به سنگ هاي قيمتي داشته است اين شاخه داراي قلمروهاي زيادي است .
از كارگران معدن سنگ هاي قيمتي گرفته تا برنده هاي اين سنگ ها و تجارها با سنگ هاي قيمتي سروكار دارند . جواهر شناسي در هر يك از مراحل تبديل يك سنگ به يك جواهر گران قيمت لازم است .
از آنجا كه نهشته هاي جواهر دار زيادي هر ساله كشف مي شوند ، روش هاي جديدي نيز همراه با هر يك از نيز بايد پيدا شود .

تصاوير اين كاني هاي زيبا را در ادامه مطلب ببینید...


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مصطفي در هشتم دی 1392 و ساعت |

شرایط تشکیل و کانی شناسی کربنات کلسیم

 آهک اولين بار توسط رومي ها در قرن اول بعد از ميلاد آماده سازي و استفاده شد اما كلسيم در سال 1808 توسط Sir Humphrey Davy انگليسي كشف شد.
پس از آن Berzelius و Pointin آمالگام (ملغمه يا آلياژ) رابه وسيله الكتروليز آهك در جيوه آماده سازي نمود .

نام كلسيم Calcium واژه لاتين Calx‌ به معناي آهك گرفته شده است. كلسيم پنجمين عنصر فلزي پوسته زمين را مي سازد و فراواني آن در پوسته 63/3% مي باشد.
كلسيم فلزي است به رنگ سفيد- نقره اي با نماد Ca ، عدد اتمي 20 ، وزن اتمي 078/40 ، وزن مخصوص 55/1 گرم بر سانتي متر مکعب ، سختي 75/1 در مقياس موس ، نرم ، نقطه جوش 1484 درجه سانتي گراد و نقطه ذوب 839 درجه سانتي گراد .
كلسيم در گروه 2 (IIA) جدول تناوبي به عنوان فلز قليايي (آلكالن) خاكيAlkali Earth Metals بوده و در دوره 4 قرار دارد . كلسيم به علت واكنش پذيري بالا، هرگز به شكل عنصري و خالص يافت نمي شود و بر اثر اکسيداسيون در هوا به رنگ سفيد متمايل به خاکستري تبديل مي شوند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مصطفي در ششم دی 1392 و ساعت |

دانلود نقشه زمين شناسي كهكلويه و بويراحمد
به درخواست يكي از كاربران محترم
لینک دانلود نقشه زمین شناسی کهکلویه و بویراحمد
+ نوشته شده توسط مصطفي در سی ام آبان 1392 و ساعت |

سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور قصد دارد تا در بهمن ماه سال جاری سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین را در قالب محورهای گوناگون برگزار نماید.

 • دسترسي به وب سايت همايش

 • + نوشته شده توسط مصطفي در هفتم آبان 1392 و ساعت |

  نمایی از سکوهای نفت و گاز ایران در خلیج فارس

  بر پایه مطالعات انجام شده ٥٧ درصد از ذخایر نفتی و ٤٥ درصد از ذخایر گازی جهان در منطقه خلیج فارس قرار دارد و طبق برآورده‌های انجام شده حجم ذخایر نفتی در این منطقه ٧١٥ میلیارد بشکه و حجم ذخایر گازی آن ٢ هزار و ٤٦٢ تریلیون فوت مکعب است. جمهوری اسلامی ایران نیز سهم قابل توجهی از این ذخایر دارد که با استفاده از تکنولوژی های به روز لرزه نگاری و حفاری موفق شده است بخشی از این ذخایر را استحصال کرده و به تولید برساند.

  تصویرهای زیر مربوط به تعدادی از میادین نفت و گاز ایران در خلیج فارس است که به منظور برداشت از ذخایر غنی این منطقه در حال فعالیت است.


  ادامه مطلب
  + نوشته شده توسط مصطفي در هفتم آبان 1392 و ساعت |

  بررسی جامع وضعیت انرژی و ذخایر نفت و گاز در کشور قطر

  قَطَر کشوری عربی در جنوب غربی قارهٔ آسیا و در شرق شبه‌جزیره عربستان، در خاورمیانه و در بخش جنوبی خلیج فارس واقع شده‌است. قَطَر خود شبه‌جزیره‌ای کوچک‌تر واقع در شبه جزیرهٔ عربستان است که خلیج فارس آن را از غرب و شمال و شرق در بر گرفته‌است. پایتخت آن، دوحه است. قطر مرز مشترک زمینی با عربستان سعودی، و مرز دریایی با کشورهای بحرین و امارات متحده عربی دارد.
  قطر به صورت امارتی مطلقه و ارثی از اواسط قرن ۱۹ میلادی توسط خاندان آل ثانی فرمانروایی می شود. قبل از کشف نفت، قطر عمدتاً به خاطر شکار مروارید و تجارت دریایی شناخته می شد. این کشور تا سال ۱۹۷۱ تحت الحمایه انگلستان بود. پس از استقلال به سبب درآمدهای سرشار نفتی و گازی، این کشور تبدیل به یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه گردید. تمام موقعیت های حساس حکومتی در قطر توسط خاندان آل ثانی یا افراد نزدیک آنان اداره می گردد. این کشور از سال ۱۹۹۲ روابط نظامی گسترده با ایالات متحده دارد.


  ادامه مطلب
  + نوشته شده توسط مصطفي در هفتم آبان 1392 و ساعت |

  با تشكر از اظهار لطف بازديد كنندگان محترم و ضمن پوزش بابت حذف شدن برخي از لينك هاي دانلود لطفا هر گونه درخواست خود مبني بر تجديد لينك دانلود و يا راهنمايي و مشاوره جهت پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري گرايش هاي رسوب شناسي و زمين شناسي نفت را به ايميل

  msgeologist@gmail.com

  اطلاع دهيد.

   پيشاپيش از دوستان و بازديد كنندگاني كه پاسخ انها به تاخير افتاده است پوزش ميطلبم.

  با آرزوي موفقيت براي تمامي شما بازديد كنندگان محترم وبلاگ و دوستداران علم زمين شناسي

  + نوشته شده توسط مصطفي در هفتم آبان 1392 و ساعت |

  سبخا (sebkha)

  (′seb·kə)

  geology: A geologic feature, in North Africa, which is a smooth, flat, plain usually high in salt; after a rain the plain may become a marsh or a shallow lake until the water evaporates. Also known as sabkha; sebcha; sebka; sibjet

  سبخا:
     يكي از محيط هاي تشكيل نمكهاي تبخيري است و شامل سبخاهاي قاره اي و سبخاهاي ساحلي مي باشد . سبخاهايي كه در كنار دريا قرار دارند يا از آب دريا و يا از آبهاي زيرزميني تغذيه مي گردند و شامل لاگونهاي بسته ساحلي مي باشند . درياچه هاي ساحلي و لاگون هاي محصور در خشكي كه توسط كانال باريكي با دريا مرتبط است از اين سبخاها محسوب مي شود كه كاملاً خشك شده اند و يا در فصول خشك با جهش آب دريا به درون آن تغذيه مي شوند .


  ادامه مطلب
  + نوشته شده توسط مصطفي در پنجم آبان 1392 و ساعت |

    طبقه بندي سنگها:


     روابط ژنتيکي مشخصي بين گروههاي مختلف سنگها وجود دارد که به نظر مي رسد دانستن آنها براي بررسي و تفسير اين اطلاعات لازم است. به همين دليل مطالعه اجمالي اين مبحث توصيه مي شود.


     براساس خاستگاه، سنگها به دو دسته اصلي تقسيم مي شوند:
     1) سنگهاي آتشفشاني: در اثر سرد شدن سنگهاي مذابي که از اعماق زمين بيرون ريخته شده اند ايجاد مي شوند.
     2) سنگهاي رسوبي: محصول تجزيه ساير سنگها هستند و توسط باد يا آب مجدداً توزيع شده اند.


  ادامه مطلب
  + نوشته شده توسط مصطفي در هفتم شهریور 1392 و ساعت |

  منابع نامعمول استخراج گاز

  شن های گاز دار- گاز سنگواره ها-متان از بسترهای زغال سنگی

  ميزان ذخاير گاز در آمريكاي شمالي آن قدر هست كه تا سال ها بتوان از آن استفاده كرد. اما همه منابع اين گازها داراي فشار جريان كم و تراوايي ناچيز و نامعمول است. در سال 1998ميانگين بهاي گاز سرچاهي در ايالات متحده به 96/1 دلار در هر ميليون فوت مكعب رسيد، اما از آن هنگام تاكنون مدت زيادي گذشته است و ديگر كسي به گاز دو دلاري نمي انديشد. در پانزده سال آينده، كمترين قيمتي كه اين صنعت براي مصرف پيش بيني مي كند سه دلار در هر ميليون فوت مكعب است. اين قيمت ممكن است به شش دلار نيز برسد.در پاسخ به اين پرسش كه آيا صنعت گاز توان مقابله با رشد تقاضا را خواهد داشت؟ مي توان گفت كه تنها در سايه تلاشي پايدار و توانمند، آمريكاي شمالي مي تواند ذخاير گاز قابل قبولي بيابد. سناريوي بالا به هر عقل سليمي خطور مي كند. تنها هشدارهايي كه بايد در نظر داشته باشيم اين است كه قاعده بازار، برنياوردن انتظارهاي همگاني است.

   


  ادامه مطلب
  + نوشته شده توسط مصطفي در پانزدهم مرداد 1392 و ساعت |

  به درخواست یکی از بازدیدکنندگان لینک دانلود دوباره اپدیت شد

  Sequence-stratigraphic analysis of Jurassic and Cretaceous strata and
  petroleum exploration in the central and eastern Gulf coastal plain

  Stochastic modeling of facies distribution in a carbonate reservoir

  in the Gulf of Mexico

  لینک دانلود

  + نوشته شده توسط مصطفي در پانزدهم مرداد 1392 و ساعت |

  هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران

  محورهاي همايش
     ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي سنگ ها و خاك ها
     زمين شناسي مهندسي سد و سازه هاي آبي
     زمين شناسي مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني
     زمين شناسي مهندسي ابنيه تاريخي
     زمين شناسي زيست محيطي و خطرات زمين شناسي
     زمين شناسي مهندسي شهري
     آبهاي زيرزميني و مسائل ژئوتکنيکي
     زمين شناسي مهندسي مخازن هيدروکربوني و سازه هاي جانبي
     زمين شناسي مهندسي و مکان يابي سازه هاي مهندسي (لندفيل و غيره)
     تاثيرات زيست محيطي پروژه هاي مهندسي
     بررسي ساختگاه سازه ها از طريق مطالعات ژئوفيزيك

  دسترسی به وبسایت همایش

  + نوشته شده توسط مصطفي در بیست و پنجم تیر 1392 و ساعت |